README_cz.md 3.8 KB

1. Příprava vývojového prostředí

 1. nainstalujte vývojové prostředí "Arduino Software IDE" pro operační prostředí, které jste zvyklí používat
  https://www.arduino.cc -> Software->Downloads
  doporučujeme použít starší verzi "1.6.9", kterou používáme na našem build serveru pro překlad oficiálních buildů pozn.: v případě přetrvávajících potíží s překladem zkontrolujte verzi aktuálně použitého překladače jazyka C/C++ (GCC) - měla by být 4.8.1; verzi ověříte zadáním příkazu
  avr-gcc --version
  pokud si nejste jisti umístěním souboru (závisí na způsobu, jakým bylo "Arduino Software IDE" nainstalováno), použijte funkci vyhledání v rámci systému souborů

  pozn.: konflikt názvů knihoven / modulů "LiquidCrystal" známý v předchozích verzích již není aktuální (původní knihovnu tudíž není nutné mazat ani přejmenovat)

 2. do nabídky podporovaných cílových desek Arduino přidejte desku (UltiMachine) RAMBo
  File->Preferences->Settings
  do pole "Additional Boards Manager URLs"
  vložte adresu / text
  "https://raw.githubusercontent.com/ultimachine/ArduinoAddons/master/package_ultimachine_index.json"
  ev. je možno 'ručně upravit' položku
  "boardsmanager.additional.urls=....."
  v souboru "preferences.txt" (parametr umožňuje zápis seznamu adres oddělených čárkami)
  pozn.: konkrétní umístění tohoto souboru na Vašem disku lze zjistit následujícím způsobem:
  File->Preferences->Settings ("More preferences can be edited in file ...")

  následně proveďte
  Tools->Board->BoardsManager
  ze zobrazeného seznamu vyberte položku "RAMBo" (pravděpodobně bude označena jako "RepRap Arduino-compatible Mother Board (RAMBo) by UltiMachine"
  pozn.: tuto položku zvolte pro všechny varianty desek použitých v tiskárnách 'Prusa i3 MKx', tzn. pro RAMBo-mini x.y i EINSy x.y
  'kliknutím' na položku se zobrazí tlačítko pro instalaci; ve výběrovém seznamu zvolte verzi "1.0.1" (poslední známá verze k datu vydání tohoto dokumentu)
  (po provedení instalace je položka označena poznámkou "INSTALLED" a lze ji následně použít při výběru cílové desky)

 3. modify platform.txt to enable float printf support:
  add "-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm" to "compiler.c.elf.flags=" before existing flag "-Wl,--gc-sections"
  example:
  "compiler.c.elf.flags=-w -Os -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm -Wl,--gc-sections"

2. Překlad zdrojoveho kódu

do zvoleného adresáře umístěte zdrojové kódy odpovídající modelu Vaší tiskárny získané z repozitáře
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/
v podadresáři "Firmware/variants/" vyberte konfigurační soubor (.h) odpovídající modelu Vaší tiskárny, vytvořte kopii s názvem "Configuration_prusa.h" (popř. proveďte prosté přejmenování) a překopírujte do adresáře "Firmware/"

spusťte vývojové prostředí "Arduino IDE"; v adresáři, kam jste umístili zdrojové kódy, vyberte z podadresáře "Firmware/" soubor "Firmware.ino"
File->Open
proveďte požadované úpravy kódu; veškeré změny ovšem provádíte na svou vlastní odpovědnost!

jako cílovou desku pro překlad vyberte "RAMBo"
Tools->Board->RAMBo
pozn.: nelze použít žádnou z variant "Arduino Mega …", přestože se jedná o shodný MCU

spusťte překlad
Sketch->Verify/Compile

výsledný kód nahrajte do připojené tiskárny
Sketch->Upload

přeložený kód můžete také nechat uložit do souboru (v tzv. HEX-formátu) "Firmware.ino.rambo.hex":
Sketch->ExportCompiledBinary
a do tiskárny ho následně nahrát pomocí programu "FirmwareUpdater"
pozn.: soubor je vytvořen v adresáři "Firmware/"